Експлоатация

Горивната камера е предназначена да работи само на дърва

Вратата на горивната камера се отваря постепенно, за да може да влезе необходимия кислород в камината и да се избегне вкарването на дим в стаята. Клапата за въздух и регулатора на тяга трябва да са отворени.

Камината задължително трябва да има два отвора – за топъл и за студен въздух;

При наличие на горен или долен плот дървена греда, задължително горивната камера или огнището на камината е тип затворено със стъклена врата. Първите няколко запалвания ще спомогнат за отстраняване на влажността на комина и за изсушаване на детайлите на облицовката на камината. Използвайте предпазна ръкавица при отваряне и затваряне на врата ( хоризонтално или вертикално отваряне), за да не се изгорите, когато камината е в работен режим ( запалена). Не ви препоръчваме да подклаждате непрекъснато камината, тъй като при всяко отваряне на вратата горивната камера се охлажда. Горенето е по-добро, когато жарта е събрана на едно място около скарата. Клапанът за подаване на първичен въздух е единственият механизъм, който позволява да регулирате топлината, произвеждана от вашата горивна камера.