Гориво за огрев

Горивни камери или камини на дърва и екобрикети

Да не се употребяват твърди горива (корк, ПДЧ,Чамов материал, нетвърдо гориво, пластмаса, въглища, др. PVC – та.),  за разпалване и поддържане огъня на камината –  освен дърва . Забранено е горенето на „изцапани“ дървета, т.е. обработени или покрити с лак, на дървесни отпадъци или на стари мебели. Такива дървета могат да повредят вашия отоплителен уред и да предизвикат отделяне на замърсяващи въздуха токсични емисии! ( Доброто дърво за огрев е „чистото“ и сухо дърво).

Влагата в дървата намалява тяхната топлина на изгаряне. Голяма част от топлината се изразходва за изпаряване на водата, а остатъкът може да се окаже недостатъчен за осигуряване на нужното отопление.